Slidersection

Slider

Main

Promotions

Menüü

Main content

Uuemad lood

2014-10-21
Tallinn soovib piirata alkoholi müüki
Tallinna Tervisekoalitsioon otsustas laiendatud koosolekul, et pealinnas tuleb piirata alkoholi kättesaadavust ja sellega koos muuta alkohoolsete jookide kättesaadavus võimalikult ebamugavaks. Seda kõike plaanitakse eelkõige selleks, et noortel ei oleks nii lihtne joovastavaid jooke osta.*** Konjunktuuriinstituudi poolt Eesti kooliõpilaste hulgas läbiviidud uuringu kohaselt on esimest korda alkoholi proovinud enne või 13-aastaselt 66% poisse ja 55% tüdrukuid. Neist purju on end joonud 28%. Need on ehmatavad numbrid, mida me tegelikult ei tahaks teada.*** Tervisekoalitsiooni liikmed tõdesid üksmeelselt, et linna ja tema elanike heaolu silmas pidades tuleb otsustatud meetmed kiiremas korras õiguslikus mõttes korrektselt sõnastada ja esitada linnavolikogule vastav otsuse eelnõu.
2014-10-21
Tervishoiutöötajad nõustusid riikliku lepitaja palgaettepanekuga
Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit saatsid riiklikule lepitajale Henn Pärnale ühise vastuse, milles tunnistasid vastuvõetavaks Pärna kompromissettepaneku meditsiinitöötajate palgakomponentide osas. Nüüd peab Haigekassa otsustama, kas riikliku lepitaja ettepanek ka neile sobib.*** Riiklik lepitaja pakkus, et kollektiivlepingus kokkuleppele jõudmiseks peaks tulevast aastast kinnitatama arsti miinimumpalgaks 9 eurot tunnis, õel 5 eurot tunnis ja hooldajal 3 eurot tunnis.
2014-10-21
Rootsi kaitsevägi jätkab tundmatu aluse otsinguid Stockholmi saarestikus
Stockholmi saarestikus jätkuvad juba viiendat päeva arvatava allveelaeva otsingud. Operatsiooni on kaasatud märkimisväärne hulk sõjatehnikat, kuid ammendavat infot avalikkusele jagatud ei ole.*** Rootsi Kaitsekolledži õppejõu Toomas Riesi hinnangul on Rootsi kaitsevägi enda ülesannete kõrgusel. Aastaid Rootsis elanud publitsisti Jüri Lina hinnangul on aga tänases Rootsi kaitsevõimes puudujääke.*** Riesi hinnangul ei ole Rootsi vetes aset leidvad sündmused lähiminevikku silmas pidades sugugi üllatavad, sest Venemaa püüab üha selgemalt esitleda Euroopale enda sõjalist võimekust.
2014-10-21
Perevägivalla temaatika leiab ühiskonnas üha suuremat kõlapinda
Lähisuhte vägivald on viimasel ajal olnud aktuaalseks teemaks. Küsitlusele lähisuhtes seksuaalvägivalla all kannatanute abistamise valmiduse kohta, andsid Eesti perearstid ja naistearstid nii mõnegi mõtlemapaneva vastuse nii faktide kui seoste kohta.*** Uuring valmis Norra finantsmehhanismi ja Sotsiaalministeeriumi poolt toetatud projekti „Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhtevägivalla tõkestamiseks Eestis” raames.*** Kui üldse, siis on just perearstid need, kes märkavad perevägivalla märke oma patsientidel. Kas alati juletakse üles tunnistada tegelik probleem, sõltub inimesest ja veidi ka sellest, kuivõrd tabuteemaks perevägivalda peetakse ja sellest rääkida söandatakse.*** Norras on juba 30 aastat tegutsenud seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud multidistsiplinaarse abi keskused. Katseprojektina on plaan sellised keskused ka Eestis luua.
2014-10-21
Tööstress vaevab paljusid töötajaid
Kuigi Eestis puudub konkreetne uuring, võib väita, et tööstressi on reaalselt rohkem kui esmapilgul osatakse arvata. Tööstress on toonud kaasa koguni enesetappe.*** Euroopas tehtud uuringute kohaselt esineb tööstressi 20 kuni 30 protsendil inimestest. See tähendab, et vähemalt nii suurel hulgal inimestel on tööviljakus väiksem kui võiks olla.*** Rääkides tööstressi allikatest võib välja tuua mitmeid asju. Esiteks selle, et inimene ei tule enam oma suhetega toime.*** Tallinna Tehnikaülikooli professor, tööpsühholoog Mare Teichmann soovitab inimestel kõigepealt oma probleemid kaardistada.
2014-10-21
Pirita linnaosa valitsus kolib uutesse ruumidesse tuleval aastal
Pirita linnaosa valitsus saab endale uued ruumid Kloostri tee 6 asuvas hoones. Kui kõik läheb plaanipäraselt, kolib linnaosa valitsus uude hoonesse hiljemalt järgmise aasta oktoobriks. Uues hoones hakkavad lisaks linnaosavalitsusele paiknema politsei ja munitsipaalpolitsei ning konkursi käigus leitavad rentnikud.*** Uues hoones saab olema kasulikku pinda 1500 ruutmeetrit, millest 900 ruutmeetrit jääb linnaosa valitsuse kasutada. Ülejäänud pind on mõeldud rentnikele.*** Kloostri tee 6 maja praegune omanik, kes saab endale Pirita linnaosa valitsuse tänase hoone, kavatseb selle renoveerida ja korrastada ka parkimisvõimalusi. Pärast töid hakkab seal olema büroo ja teenindushoone.