Slidersection

Slider

Main

Promotions

Mainlive

Kava

  • <
  • E
  • T
  • K
  • N
  • R
  • L
  • P
  • >

LV Pressikonverents

LV Pressikonverents 2014-10-29

* Ain Saarna – Tallinna linna avalike suhete direktor * Toomas Vitsut - Tallinna linnavolikogu esimees * Mihhail Kõlvart - Tallinna abilinnapea * Priit Lello - Tallinna Linnakantselei õigusnõunik │ Teemad: Eesti Rahvuslikust Riigigümnaasiumist │ Vene koolide õppekeele valikust │ Erakoolide rahastamisest │

Pressikonverentsid

LV Pressikonverents 2014-10-15* Ain Saarna – Tallinna linna avalike suhete direktor * Merike Martinson - Tallinna abilinnapea * Arvo Sarapuu - Tallinna abilinnapea * Karin Tammemägi - Põhja-Tallinna linnaosa vanem * Allan Alaküla - Tallinna esindaja Euroopa Liidus │ Teemad: Linnavalitsuse rahaeraldusest raske -ja sügava puudega kooliealiste laste abistaja ja tugiteenuste osutamiseks │ Konverentsist "Turvaline Tallinn" │ Küsitlusest "Kopli prügila mõju Põhja-Tallinna elukeskkonnale" │ Tallinna tasuta ühistranspordist │ Kultuurikatla Aia uuest detailplaneeringust │ Valeri Lõõniku tööleasumisest linnavalitsuses │
LV Pressikonverents 2014-10-08* Ain Saarna – Tallinna linna avalike suhete direktor * Taavi Aas - Tallinna abilinnapea * Mihhail Kõlvart - Tallinna abilinnapea * Karin Tammemägi - Põhja-Tallinna linnaosa vanem │ Teemad: T. Aas Akadeemia tee 30 uuest detailplaneeringust, piletimääruse muudatusest ja linnaplaneerimisameti brutoelamispinna nõudest loobumisest │ M. Kõlvart Merivälja kooli ümberkorraldamisest ja programmist "Lasteaiakoht igale lapsele" │ Sügislaadast Stroomi rannas │
Katrin Aava: Obama pressikonverentsi kõne sisaldas kõiki olulisi aspekte 2014-09-03Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama esinemine tänasel pressikonverentsil oli hästi ja klassikaliselt koostatud kõne. See sisaldas kõiki taolisele kõnele olulisi aspekte, kinnitas Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor Katrin Aava. Aava hinnangul on keeleliselt märkimisväärne, et Vene ja Ukraina konfliktist rääkides välditakse sõna „sõda“ kasutamast.
TTV sai pressinõukoguga liitudes loa osaleda valitsuse pressikonverentsidel 2014-07-04Riigikantselei teatel on Tallinna TV tulenevalt liitumisest pressinõukoguga jälle oodatud valitsuse pressikonverentsidele.*** Tallinna TV tunneb heameelt, et valitsuse pressibüroo on võtnud kuulda Eesti ajakirjandusavalikkuse nõuannet tühistada TTV sissepääsukeeld valitsuse pressikonverentsidele.*** Valitsusepoolne soov siduda loa andmine TTV astumisega Pressinõukokku on aga peaministri hilinenud katse õigustada oma varasemaid ebademokraatlikke seisukohti.*** Tallinna TV on alati täitnud ajakirjanduseetika koodeksit, mida näitab juba seegi, et Tallinna TV tegevuse vastu ei ole laekunud ühtki kaebust. Tallinna TV tänab Ajakirjanike Liitu, ERR nõunikku Tarmu Tammerki, kõiki poliitikuid ja ajakirjandustegelasi, kes koos Tallinna TV-ga mõistavad ühtmoodi ajakirjandus- ja mõttevabadust. Pressinõukogu ja Tallinna Televisioon sõlmisid täna lepingu, mille kohaselt sai Tallinna TV-st Pressinõukogu liige.
Parteikaaslased kritiseerivad Rõivase otsust mitte lubada TTV-d valitsuse pressikonverentsidele 2014-06-25Erakonnakaaslaste hinnangul pole peaminister Taavi Rõivase otsus mitte lubada Tallinna Televisiooni valitsuse pressikonverentsidele õige, kuna on vastuolus euroopalike põhimõtetega ning tegemist on ajakirjandusvabaduse piiramisega.*** Kui peaminister keelab opositsioonipartei vaateid esindaval meediakanalil ligipääsu valitsuse tegevust puudutavale infole, ei lähe tema teguviis vastuollu mitte üksnes meediavabaduse, vaid ka ratsionaalse arutelu põhimõtetega, kirjutab tänases Postimehes arvamustoimetaja Priit Pullerits. Riigikoguliige, Rõivase erakonnakaaslane Igor Gräzin rääkis Tallinna Televisiooni uudistele, et peaminstri käitumist seletab tema vähene kogemus ning noor peaminister peaks lihtsalt tunnistama, et eksis. Ka endine riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna töötanud Rait Maruste leiab, et isikliku meeldimise põhjal ei tohiks peaminister taolist otsust ainuisikuliselt teha. Ent vaatamata kriitikale on Taavi Rõivas otsustanud jääda oma otsuse juurde Talinna Televisiooniga mitte koostööd teha, vahendab tänane Postimees.
Peaminister ei luba TTV-d valitsuse pressikonverentsile 2014-06-18Valitsuse pressibüroo teatas kuu alguses, et Tallinna Televisioonile ei anta akrediteeringut osaleda valitsuse pressikonverentsidel. Põhjusena toodi välja peaminister Taavi Rõivase isiklikud ja ebamäärased seisukohad. Ajakirjandusvabaduselt kõrgel kohal asuvas demokraatlikus Eestis tundub antud olukord halenaljakas. Rõivase tegutsemist kritiseerisid ka tunnustatud ajakirjanduse asjatundjad.*** Peaminister Taavi Rõivas on asunud avalikult ründama Tallinna Televisiooni. Viimaseks piisaks karikas on teade, et Tallinna Televisioonile ei anta akrediteeringut osalemaks vabariigi valitsuse pressikonverentsil, kuigi teised väljaanded ja kanalid tohivad jätkuvalt pressikonverentsidest osa võtta. Tallinna Ülikooli ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar sõnab, et ta küll saab aru, miks on valitsuse reaktsioon selline nagu ta on, kuid samas tunnistab, et demokraatlikus riigis antud moel käituda ei tohiks.*** Valitsuse pressibüroo argumendiks, miks Tallinna Televisiooni valitsuse pressikonverentsile ei lubata, toodi välja Taavi Rõivase isiklik seisukoht, kus väidetakse, et Tallinna TV ei ole Eesti avalikkuse huvides töötav ja objektiivne kanal ning kahjustab Eesti huve. Õppejõu Mart Raudsaare sõnul ei saa selliseid süüdistusi loopida, kui pole juurde anda faktilisi tõestusi.*** Ärgem unustagem sealjuures fakti, et Tallinna TV-le on Tehnilise Järelevalve Ameti poolt välja antud ametlik ringhäälinguluba, mis on väljastatud kõigi Eesti Vabariigi seaduste kohaselt. Kahtlemata on peaministril antud teema kohta sõnaõigus, kuid õhku jääb siiski rippuma küsimus: Kas ühe inimese isiklik arvamus annab õiguse kujundada ametlikku seisukohta ning kas antud juhul ei ole tegu juba ränga ajakirjandusvabaduse rikkumisega?
LV Pressikonverents 2014-06-11* Alar Rästa - Raepressi juhataja * Taavi Aas - Tallinna abilinnapea * Jelena Glebova - Tondiraba Spordihalli direktor * Rein Ilves - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja * Tiit Terik - Nõmme linnaosa vanem, SA Õpilasmalev juhataja │ Teemad: J. Glebova Tondiraba Spordihalli direktoriks nimetamisest │ Tondiraba Spordihallist │ T. Aas Tallinna liiklusuudistest ja Merepäevadest │ Õpilasmalevate töösuvest │ Linnajuhtide reklaamide kriminaalmenetlusest │
LV Pressikonverents 2014-06-04* Ain Saarna – Tallinna linna avalike suhete direktor * Taavi Aas - Tallinna abilinnapea * Arvo Sarapuu - Tallinna abilinnapea * Mihhail Kõlvart - Tallinna abilinnapea * Tõnis Mölder - Pirita linnaosa vanem │ Teemad: T. Aas eelarve strateegiast ja linna palgakorralduste muudatustest │ Ümberkorraldustest noorsoo töös │ Pirita linnaosa valitsuse hoone arengutest │ Ettevõtete eelmise aasta majandusaruannetest │ Tallinna haiglatest │ A. Sarapuu prügiteemadel │