Tänane kava

Roheline vabariik

2017.03.30 - Roheline vabariik

Kas Eestis on jäätmete kogumine piisavalt hästi korraldatud, kas ja kuidas on organiseeritud vanade rehvide käitlemine Eestis. Kuivõrd põhjendatud on laiaulatuslikud lageraied riigimetsas ja kas sellest saadav tulu on piisavalt suur, et meie metsade ökosüsteeme laastada? Uurime milliseid võimalusi ja hüvesid pakub mets ja kas riik väärindab puitu maksimaalselt?

2017.03.16 - Roheline vabariik

Rahva mure Keretü kaitseala pärast ja Elektrituruseaduse kitsaskohad ja ohud Eestimaa loodusele. Keskkonnaminister andis juba 2015. aasta lõpus oma käskkirjaga Keretü kaitseala moodustamisele rohelise tule, kuid peale seda pole positiivseid arenguid enam toimunud- Roheline Vabariik uurib, miks asi ei edene. Elektrituruseaduse eelnõu näeb ette ka piiranguteta puidu masspõletamist Narva elektrijaamades- kas selline tegevus toetab säästvat ressursi kasutust selle kaasaegses mõistes?

SA Tallinna Televisioon Rävala pst 12, 10143 Tallinn e-post: info@tallinnatv.eu tel: 600 55 23