05.04.2021 - Jäätmejaamad läksid üle suvisele töökorraldusele

Jäätmejaamu on Tallinnas neli, kuhu saavad inimesed osa jäätmetest tasuta ära anda. Et seda võimalust agaralt ka kasutatakse, on juba teist aastat ...