Kultuurimeeter. Sirje Kiin ja kirjanduse vabadus

Kultuurimeeter. Sirje Kiin ja kirjanduse vabadus

Eetriaeg
Saatesari

Sirje Kiinil on ilmunud artikliraamat “Kirjanduse vabadus ja vabaduse kirjandus”. Kirjandusteadalse 70. sünnipäeva puhul peeti  Kirjanike Maja musta laega saalis sümpoosioni, millest järgnevad salvestused. 

1.osa 

Tervitussõnad Kirjanike Liidu esimeehelt Tiit Aleksejevilt.

Sirje Kiinist kui Marie Underi biograafist ja kirjandusteadlasest  kõneles Tartu Ülikooli professor Arne Merilai

Eesti luuletajate tekstidele loodiud laule laulis Jaak Johanson. 

 

2.osa 

Vestlusringis Sirje Kiin ja  kirjandusteadlane Leena Kurvet-Käosaar 

 

Salvestatud Tallinnas Kirjanike Majas 26.10.2019